Registreer als nieuwe klant
Vul de gegevens van de ouders en maak hierbij gebruik van onderstaand formulier:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voorletters(*):
Voornaam(*):
Tussenvoegsel:
Achternaam(*):
Geslacht(*):

Adres(*):
Postcode(*):
Plaats(*):
Geboortedatum(*):
Relatie met kind:
Nationaliteit:
Telefoonnummer:
Telefoonnummer werk 1:
Mobiel nr:
Nood telefoonnummer(*):
E-mail(*):
Naam rekeninghouder (*):
IBAN (*:
Betalen via automatische incasso: Ja
Factuur via e-mail:
BSN (BurgerServiceNummer)(*):


Welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht

U staat op het punt uw kind in te schrijven via ons digitaal inschrijfformulier.

Wanneer er al een kind uit uw gezin speelt of is ingeschreven bij een van onze peuterspeelzalen, dient u uw kind in te schrijven via de Ouder Login

Het invullen van een bank- of gironummer is verplicht. Ouders die denken aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de Sociale Dienst Drechtsteden dienen dit aan te geven op het formulier dat wordt bijgevoegd bij de schriftelijke inschrijfbevestiging

Ouders die onder de Wet Kinderopvang vallen (beide ouders hebben een betaalde baan en/of studeren) betalen het maximum tarief. Zij kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag, in de plaatsingsovereenkomst staat hoe u dit kunt aanvragen. De plaatsingsovereenkomst ontvangt u ruim voor de daadwerkelijke plaatsing.

Voor alle ouders geldt dat zij het meest recente IB60 formulier moeten indienen bij de administratie van de SPD. Dit formulier kunt u aanvragen bij de belastingtelefoon (0800-0543).
Het IB60 formulier dient voor beide ouders apart te worden aangevraagd, hierbij heeft u het Burger Service Nummer van beide ouders nodig.